חפש באתר
חבר הנאמנים | בדמייך חיי | בנק דם טבורי ציבורי

חבר הנאמנים | בדמייך חיי | בנק דם טבורי ציבורי

מאחורי בנק דם טבורי ציבורי "בדמייך חיי" פועלת הועדה הציבורית שתפקידה להדק את הקשר בין הציבור לבין המאגר הציבורי לדם טבורי ולקידום יעדי הארגון.

בין השאר, פועלת הועדה להרחבת שיתופי הפעולה של "בדמייך חיי" עם צוותי רפואה, מדע ומחקר, ולהרחבת מעגל ידידי הארגון לייעול ולגיוס משאבים.

על חבר הנאמנים של הועדה נמנים חברים פעילים ואנשי ציבור העוסקים בתחומים שונים ומגוונים, שחברו וחרתו על דגלם את המטרות הבאות:

1. טוויה והידוק קשרים ושיתופי פעולה לקידום המחקר הרפואי והמדעי והרחבת השימוש בדם טבורי לתועלת האנושות כולה.

2. גיוס מנהיגים ומובילי דעת קהל בעדות ובקהילות במטרה להרחיב את מאגר הדם הטבורי הנאסף בקרב קבוצות עבורן המענה הקיים כיום נמוך ביותר.

3. הרחבת מעגל ידידי הארגון וגיוס פילנתרופים ונדיבי עם למימון פעילות המאגר הציבורי לדם טבורי "בדמייך חיי".

4. העלאת המודעות הציבורית והרחבת מקורות המידע הזמינים בנושא הדם הטבורי לתועלת הציבור.

הסיבה שפעילות איסוף הדם הטבורי של הארגון מתמקדת בקרב העם בישראל לעדותיו ושבטיו היא שהסבירות הגבוהה ביותר למציאת תרומת תאי אב לחולה הינה בקרב תורמים עם רקע גנטי וממוצא דומה, ולעם בישראל המורכב מקבוצות מיעוטים שמיים רבים - קיים מחסור חמור בתרומות תואמות. אולם, מתוך אמונה כי קדושת החיים של כל אדם באשר הוא הינה ערך עליון, ארגון "בדמייך חיי" פועל בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי להמציא פתרון זמין ואיכותי לכל נזקק בעולם הממתין להשתלת תאי אב ללא הבדל מוצא, גזע, דת ומין ועל פי העקרונות ואמות המידה המקובלות בעולם ובקהילה הרפואית.

הועדה הציבורית פועלת מתוך הבנה כי פיתוח והרחבת המאגר הציבורי לדם טבורי חיונית לקיומו של עם ישראל ובריאותו ולתועלת האנושות בכלל. לכן נרתמו הידידים וחבר הנאמנים למשימה זו וקוראים לכל מי שבידו הכוח, הרצון והיכולת, לפעול למען פיתוחו וביסוסו של בנק הדם הטבורי הציבורי בדמייך חיי להצטרף כשותף בדם לחיים.

הרשימה מופיעה לפי סדר אלפביתי.
  

אבי גשורי


אבי גשורי


יועץ בכיר למנהלים – מלווה, מאמן ומרצה.
ביצע תפקידי ניהול בכירים בחברות מובילות ומגוונות.
 


אבי יהודיוף


אבי יהודיוף


רואה חשבון. יו"ר ועד מרחב ירושלים בלשכת רואי חשבון בישראל.
נשיא משותף של הפורום הכלכלי לירושלים שליד ראש העיר.
חבר בדירקטוריונים של חברות ציבוריות.


אהרן אלן יורק


ד"ר אהרן יורק


 יו"ר מועצת העובדים הסוציאליים, יו"ר עמותת עצה – המרכז הישראלי לעזרה עצמית, חבר הועד המנהל במועצה הלאומית להתנדבות ובוועדה המקצועית של עלם שנים רבות. יו"ר ועדת המדיניות של איגוד העובדים הסוציאליים.

אריה אלתר


אריה אלתר


יזם נדל"ן בארץ ובחו"ל, תעשיין בתחום ה'אנרגיה הירוקה'.
פעיל חברתי בארגונים וולונטריים במוסדות חינוך וחסד.


הרשל קליין


הרשל קליין


מנהל ארצי 'מפתח', מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים מבית תבת – תנופה בתעסוקה, מיסודם של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל.
חבר דירקטוריונים ציבוריים, פעיל קהילתי, עם רקורד של 35 שנות בנין ירושלים.
 

טל כתרן


טל כתרן


מנכ"ל 'קבוצת אופטימום'.
איש עסקים עם מעורבות גבוהה בלב הקהילה בתחומי: חינוך, רפואה ותעסוקה. 

משה פרידברג


משה פרידברגתיאום וניהול פרוייקטים - יזמות נדל"ן.
 

שלום סעדון


שלום סעדון


בנקאי  בכיר, מנכ"ל בית השקעות  ויו"ר דירקטוריון רשות הדואר לשעבר.
דירקטור בחברות ציבוריות וממשלתיות, איש ציבור המעורה בחיי הקהילה
.

 


חדשות ועדכונים   

לקראת השקת הפרויקט 'יחד שבטי ישראל', נכנסו ראשי הנהלת ארגון 'בדמייך חיי' לביקור אצל נשיא מועצת חכמי התורה הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א.

בטקס מכובד חנך שגריר ארה"ב בישראל מר דן שפירו את המעבדה המורחבת של המאגר הציבורי לדם טבורי בהר חוצבים ירושלים - בדמייך חיי. בטקס המפואר נכחו חברי המועצה המדעית וחבר הנאמנים, בנוסף לאנשי האקדמיה הבכירים.

המבצע המיוחד התמקד הפעם בקרב יוצאי עדות ספציפיות אשר ייצוגן במאגר התורמים הינו נמוך ובני עדות אלו נקראו להתייצב ולתת דגימת רוק לבדיקת סיווג הרקמות ולהצטרף למאגר התורמים בכ-100 נקודות בדיקה בכל רחבי הארץ.

פרופסור גלוקמן מצרפת – מבכירי ההמטולוגים בעולם וחלוצת ההשתלות מדם חבל טבורי בשנת 1988, ביקרה השבוע בבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי.

נייר עמדה אודות הצורך באיסוף ממוקד ומגוון של מנות דם טבורי ציבורי בישראל

אישור NMDP ו FDA

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) פרסם תקנות ונהלי-איכות חדשים ביחס לכל מנת דם חבל הטבור שמיועדת להישלח בארה"ב. כל בנקי דם חבל הטבור בעולם ששולחים מנות להשתלה בארה"ב מחויבים לעמוד בתקנות מחמירות אלו. הבנק הציבורי לדם טבורי - בדמייך חיי, קיבל היתר מסודר מארגוני ה NMDP וה FDA והוכר כבנק דם טבורי המאושר להמשיך לשלוח מנות דם טבורי לארה"ב תחת סעיף IND.

אושרו תקנות חוק דם טבורי - כרגע בנוגע לבנקים ציבוריים בלבד, טרם נקבע מועד לדיון בתקנות חוק דם טבורי לבנקים הפרטיים.

השתלה כפולה של מנות דם טבורי

הנתונים העולים מן המחקרים השונים מצביעים על כך שהשתלה של 2 מנות דם טבורי יעילה ומוצלחת יותר מהשתלה של מנה בודדת.
לקריאה נוספת: ecancermedicalscience ,hemonctoday.

במהלך תרגיל החירום הלאומי ביקר שר המדע במעבדת בדמייך חיי.

מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

בדו"ח הסיכום לשנת 2009 של הארגון העולמי BMDW, הכולל את נתוני כל בנק דם טבורי ציבורי בישראל ובעולם - עולה כי ישראל ניצבת במקום החמישי בעולם ! מבחינת כמות מנות הדם הטבורי המאוחסנות בבנקים ציבוריים ביחס למספר התושבים.

'מגן שר הבריאות' לשנת תש"ע 2010 - הוענק בכנסת לוועד עמותת ICBB. העמותה בראשה עומדת הגב' שלי קפוסטה - אשר החלימה ממחלת הסרטן - פועלת באפיקים רבים לקידום המאגר הציבורי לדם טבורי בישראל.

ריכוז נתוני ההתאמות שנתקבלו במאגר הציבורי 'בדמייך חיי' לשנת 2010.

בסתיו 2010, הוענק 'אות הנשיא למתנדב' לגב' שלי קפוסטה, יו"ר ועד עמותת ICBB. ההכרה הנוספת לפעילות הברוכה לקידום המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל – מהווה בשורה מרנינה על העלאת המודעות לטיפוח ועיבוי המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל.

בנק דם טבורי פרטי מסחרי - הבטחות ללא כיסוי ? סקירה חשובה ומעניינת בכתבה שלפניכם.

לקראת השקת הפרויקט 'יחד שבטי ישראל', נכנסו ראשי הנהלת ארגון 'בדמייך חיי' לביקור אצל נשיא מועצת חכמי התורה הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א.

בטקס מכובד חנך שגריר ארה"ב בישראל מר דן שפירו את המעבדה המורחבת של המאגר הציבורי לדם טבורי בהר חוצבים ירושלים - בדמייך חיי. בטקס המפואר נכחו חברי המועצה המדעית וחבר הנאמנים, בנוסף לאנשי האקדמיה הבכירים.

המבצע המיוחד התמקד הפעם בקרב יוצאי עדות ספציפיות אשר ייצוגן במאגר התורמים הינו נמוך ובני עדות אלו נקראו להתייצב ולתת דגימת רוק לבדיקת סיווג הרקמות ולהצטרף למאגר התורמים בכ-100 נקודות בדיקה בכל רחבי הארץ.

פרופסור גלוקמן מצרפת – מבכירי ההמטולוגים בעולם וחלוצת ההשתלות מדם חבל טבורי בשנת 1988, ביקרה השבוע בבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי.

נייר עמדה אודות הצורך באיסוף ממוקד ומגוון של מנות דם טבורי ציבורי בישראל

אישור NMDP ו FDA

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) פרסם תקנות ונהלי-איכות חדשים ביחס לכל מנת דם חבל הטבור שמיועדת להישלח בארה"ב. כל בנקי דם חבל הטבור בעולם ששולחים מנות להשתלה בארה"ב מחויבים לעמוד בתקנות מחמירות אלו. הבנק הציבורי לדם טבורי - בדמייך חיי, קיבל היתר מסודר מארגוני ה NMDP וה FDA והוכר כבנק דם טבורי המאושר להמשיך לשלוח מנות דם טבורי לארה"ב תחת סעיף IND.

אושרו תקנות חוק דם טבורי - כרגע בנוגע לבנקים ציבוריים בלבד, טרם נקבע מועד לדיון בתקנות חוק דם טבורי לבנקים הפרטיים.

השתלה כפולה של מנות דם טבורי

הנתונים העולים מן המחקרים השונים מצביעים על כך שהשתלה של 2 מנות דם טבורי יעילה ומוצלחת יותר מהשתלה של מנה בודדת.
לקריאה נוספת: ecancermedicalscience ,hemonctoday.

במהלך תרגיל החירום הלאומי ביקר שר המדע במעבדת בדמייך חיי.

מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

בדו"ח הסיכום לשנת 2009 של הארגון העולמי BMDW, הכולל את נתוני כל בנק דם טבורי ציבורי בישראל ובעולם - עולה כי ישראל ניצבת במקום החמישי בעולם ! מבחינת כמות מנות הדם הטבורי המאוחסנות בבנקים ציבוריים ביחס למספר התושבים.

'מגן שר הבריאות' לשנת תש"ע 2010 - הוענק בכנסת לוועד עמותת ICBB. העמותה בראשה עומדת הגב' שלי קפוסטה - אשר החלימה ממחלת הסרטן - פועלת באפיקים רבים לקידום המאגר הציבורי לדם טבורי בישראל.

ריכוז נתוני ההתאמות שנתקבלו במאגר הציבורי 'בדמייך חיי' לשנת 2010.

בסתיו 2010, הוענק 'אות הנשיא למתנדב' לגב' שלי קפוסטה, יו"ר ועד עמותת ICBB. ההכרה הנוספת לפעילות הברוכה לקידום המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל – מהווה בשורה מרנינה על העלאת המודעות לטיפוח ועיבוי המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל.

בנק דם טבורי פרטי מסחרי - הבטחות ללא כיסוי ? סקירה חשובה ומעניינת בכתבה שלפניכם.

סיפורים אישיים   

  יוסף קריכלי
בעיצומו של מבצע עדתי לגיוס תורמי מח עצם בארגון "עזר מציון" - נפטר יוסף קריכלי

 

אור יוספוב
מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

עמית קדוש
בשנת 2008 עמית קדוש בת ה7 חלתה בלוקמיה, בסופו של דבר הוחלט להטיסה לארה"ב, שם עברה השתלה ממנת דם טבורי מבנק ציבורי. כיום עמית בריאה וחזרה לביתה.

מבצע הודיה אפרים
שלום, שמי הודיה, חליתי בלוקמיה חריפה, המוצא הייחודי והמעורב של הוריי הקנה לי סיווג רקמות די נדיר. המאגר הציבורי לדם טבורי התגייס לעזרתי וביחד יצאנו למבצע הודיה.

קייטי קרמר
הצעירה (16) מסקרמנטו, נפטרה אחר שלא נמצאה עבורה תרומת מח עצם תואמת. ידיעה מעציבה זו רק מחזקת את ההבנה בצורך החיוני של מאגר דם טבורי ציבורי בעל מגוון גנטי רחב.

המאגר הציבורי לדם טבורי "בדמייך חיי" הוקם על יסוד בסיס וולונטארי, הומאני ואוניברסאלי. מטרת המאגר היא לתת מענה לכל חולה בעולם הזקוק להשתלת מח עצם, ובפרט לענות על הצורך החשוב של אוכלוסיות מיעוט אשר אינן מיוצגות כראוי בבנקי הדם הטבורי הציבוריים בעולם. במקביל, בנק דם טבורי ציבורי "בדמייך חיי" מספק מידע ליולדת על כל התהליכים הנלווים לתרומת דם טבורי, מידע אובייקטיבי ואמין. המידע באתר נועד לצורך כללי ואינפורמטיבי בלבד, אין לראות במידע זה תחליף לייעוץ או הנחיה רפואית אותם יש לקבל בכל מקרה מהרופא המטפל.  

הלוואות בערבות מדינה מטבחים | אלומיניום העברות כספים  הקול היהודי