חפש באתר
יתרונות הדם הטבורי | בדמייך חיי | בנק דם טבורי ציבורי

יתרונות הדם הטבורי | בדמייך חיי | בנק דם טבורי ציבורי

דם טבורי בדמייך חייכבר בשנת 1974 גילו חוקרים שהדם הטבורי עשיר בתאי אב. שנים עברו עד שהוכח שניתן להשתמש בו להשתלת תאי אב של מח עצם ועד שפותחו השיטות והוקמו בנקי הדם לאיסוף, עיבוד ושימור הדם הטבורי.

ההשתלה הראשונה של תאי אב מדם טבורי בוצעה ב- 1988 בפריז, מתאי אב שנאספו מהדם הטבורי שנאסף מאחות החולה וב- 1993 בוצעה ההשתלה הראשונה של דם טבורי מתורם זר (שאינו בן משפחה) לחולה לוקמיה.

מאז, השימוש בדם טבורי כמקור לתאי אב המטופואטיים (של מערכת הדם) להשתלה הולך וצובר תאוצה והשיטות לשימורו והשתלתו הולכות ומתפתחות. החוקרים אוספים את המידע המצטבר, מנתחים ולומדים אותו כדי לפתח ולעדכן את היישומים והטיפולים השונים. 


למאגרי הדם הטבורי שתי יתרונות מרכזיים ומשמעותיים על פני מאגרי תורמי מח עצם: זמינות ותאימות.


1. זמינות - הדם הטבורי הינו "מוצר מדף" המוכן לשימוש מיידי בכל מקום בעולם בתוך שעות עד ימים מרגע מציאת ההתאמה ודרישתו להשתלה, זאת לעומת תהליכי החיפוש, האיתור, הבדיקה, ההכנה והתיאום של השתלה מתורם מח עצם בוגר, תהליך האורך בממוצע כ 4-6 חודשים. זמינות זו מהווה יתרון משמעותי לסיכויי הצלחת ההשתלה, התלויה במידה רבה במצבו הגופני של החולה, העלול להתדרדר ככל שהזמן חולף. הזמינות המיידית של הדם הטבורי עשויה להשפיע ישירות על הסיכויים להצלחת ההשתלה והבראת החולה. הארגון הלאומי לתרומות מח עצם בארה"ב – NMDP מדווח שכשליש מהחולים עבורם מתבצע חיפוש במאגר, הופכים ללא מתאימים להשתלה תוך כדי המתנה למציאת התאמה.

במחלות גנטיות רבות, בהן ניתן לטפל באמצעות השתלת תאי אב המטופואטיים, הזמינות חשובה במיוחד. את ההשתלה בתינוקות המאובחנים כחולים, למשל, רצוי לבצע מוקדם עד כמה שניתן קודם שפיתחו תסמינים קליניים של המחלה – תוך שבועות עד חודשים בודדים לאחר הלידה. מאגר דם טבורי ציבורי גדול ייתן את הסיכוי הטוב ביותר לתינוקות החולים, שהצלחת ההשתלות בהם גבוהה במיוחד, ועל כך אכן כבר דווח בעולם.

2. תאימות - הדם הטבורי שנאסף מיילודים בהם המערכת החיסונית עדיין אינה מפותחת במלואה – נחשב כ"נאיבי" יחסית וניתן לבצע השתלה מוצלחת גם כאשר קיים חוסר התאמה חלקי בסיווג הרקמות בין הדם הטבורי לחולה המושתל. מקובל לבצע השתלות דם טבורי גם בהתאמה של 4 או 5 מתוך 6 אתרי סיווג הרקמות וזאת לעומת השתלות מח עצם או דם פריפרי מתורם, בהן נדרשת התאמה מלאה של 10 מתוך 10 אתרים של סיווג הרקמות.
 

המשמעות היא שניתן להסתפק במאגר קטן בהרבה של דם טבורי בכדי לתת מענה לחולים רבים יותר ובפרט לחולים בעלי סיווג רקמות נדיר, המתקשים למצוא תורם מתאים במאגרי התורמים.


מעניין לציין בהקשר זה, כי על אף חוסר ההתאמה והשוני בסיווג הרקמות של האימא ושל העובר (ההתאמה ביניהם הוא רק 50%) מתקיים מעבר רצוף בין מערכת הדם של היולדת לבין מערכת הדם של התינוק באמצעות השליה -  ובכל זאת אין דחייה, לא של האם נגד העובר ולא של העובר נגד האם. ככל הנראה, יש לזה קשר לעובדה שבהשתלות מדם טבורי קיימת רמה פחותה בהרבה של דחייה, על אף חוסר ההתאמה החלקי הקיים ברוב ההשתלות של דם טבורי.

 

יתרונות נוספים לדם הטבורי:

 • אין כל כאב או סיכון לתורם (למעשה האם היולדת ו\או התינוק) באיסופו.
 • ניתן בקלות למקד את האיסוף בקרב קבוצות מיעוט ספציפיות.
 • ניתן לשמור תאי אב אלו בהקפאה עמוקה לשנים ארוכות.
 • התאים נקיים ממחלות ופגמים השכיחים יותר ככל שגיל התורם עולה.
 • אין סכנה שהתורם יסרב לתרומה בהימצא התאמה או יחזור בו תוך כדי תהליך ההשתלה
 • פחות GVHD – תופעה שבה התאים המושתלים תוקפים את החולה שבגופו הושתלו התאים. תופעה זו, מהווה גורם מוות וכישלון מרכזי בהשתלות מח עצם והיא גם בעלת השפעה מרובה על איכות חיי המושתל במשך שנים רבות לאחר ההשתלה. התופעה קיימת בשכיחות פחותה בהרבה בהשתלות מדם טבורי וכמעט שאינה מופיעה בצורתה החריפה.

לדם הטבורי יש כיום גם מספר חסרונות, לעומת השתלות מח עצם או דם פריפרי מתורמים:

1. פחות תאים. בהשתלות מח עצם מתורם בוגר נאספים פי 10 עד פי 100 תאים לעומת השתלות מדם טבורי, כמות הדם שנשאר בחבל הטבור הוא מוגבל ולא ניתן לאסוף יותר. אמנם הוכח שניתן להסתפק בכמות פחותה זו של תאים, עקב האופי הברור של תאי אב מתרבים, אולם כתוצאה מכך, עד לא מכבר, רוב ההשתלות בוצעו בילדים שמשקלם מועט או במבוגרים בעלי משקל נמוך. בשנים האחרונות פותחו שיטות המאפשרות השתלה של 2 מנות דם טבורי בו זמנית, וכך מתאפשר השימוש בדם טבורי להשתלה גם במבוגרים. כמו כן, נמצאות בפיתוח מתקדם מספר טכנולוגיות לריבוי וגידול תאי האב במעבדה, פתרון העשוי לתת מענה טוב יותר לבעית מיעוט התאים.

2. משך זמן ארוך יותר עד לקליטה. מרגע ההשתלה חולפות מספר שבועות עד לקליטת השתל (למעשה תאי האב המייצרים את תאי הדם השונים) וייצור תקין של תאי דם במח העצם, בתקופה זו נמצא החולה בבידוד עקב חוסר תאי הגנה וגופו חשוף למחלות וזיהומים העשויים קטלניים לסכן את חייו. זמן הקליטה בהשתלות דם טבורי הוא ארוך יותר ב 14 – 10 ימים לעומת השתלות מח עצם ודם פריפרי וזאת עקב מיעוט התאים. החוקרים מקווים ומאמינים שהתפתחות טכנולוגיות לריבוי התאים במעבדה והשתלות של 2 מנות יסייעו להתגבר ולשפר את המצב גם בנושא זה יחד עם אמצעים נוספים בהם נוקטים כבר היום לעידוד ושיפור הקליטה. חשוב לציין שעל אף הקליטה האיטית יותר, תוצאות ההשתלות והישרדות המושתלים לטווח ארוך למעשה זהות להשתלות מח עצם ואינן טובות פחות בהשתלות מדם טבורי לעומת מח עצם ודם פריפרי.

3. עלויות. עלות השימור של מנת דם טבורי גבוהה בהרבה מהכנה ראשונית של תורם מח עצם שעיקרו רק בדיקת סיווג הרקמות. ואכן, העלויות הגבוהות מהוות את המכשול העיקרי להגדלת מאגרי הדם הטבורי הציבוריים. מצד שני, הניצולת הגבוהה של מאגרי הדם הטבורי (כיום למעלה מ 5%!) לעומת הניצולת במאגרי תורמי מח העצם (0.2% – 0.1) מצביע גם על כדאיות כלכלית בהשקעה ציבורית במאגרי הדם הטבורי.

4. זמינות התורם לתרומה חוזרת. במקרה בו נדרשת השתלה חוזרת או עירוי לויקוציטים שמקורן בתורם מח העצם, לא ניתן לחזור לתורם כדי לאסוף ממנו תאי אב נוספים.
 

כל הידע והניסיון שהצטבר בעולם מצביע על החשיבות הגדולה בהגדלת וביסוס המאגר הציבורי לדם טבורי. המאגר עשוי לתת מענה למאות ואלפי חולים בכל שנה. לרבים מחולים אלו אין כיום פתרון חלופי הולם והשתלה זו הינה הסיכוי האחרון להצלתם.

 

הממשל הפדרלי בארה"ב הקציב בשנת 2005 עשרות מליוני דולרים בתקציב רב שנתי במטרה להגדיל את המאגר הלאומי בארה"ב של הדם הטבורי שייאסף בעיקר מקבוצות מיעוט אתניות. גם בישראל נחקק בשנת 2007 חוק הדם הטבורי בו הוקצב מימון ממשלתי לשימור 1,000 מנות דם טבורי מקבוצות באוכלוסיה לפי תמהיל שייקבע ע"י משרד הבריאות. לגבי חולה ספציפי, הרופא המשתיל מפעיל שיקול דעת מקצועי, בכל מקרה לגופו, כדי להחליט על המקור הטוב ביותר להשתלה. זאת, בהתאם לנתונים הייחודיים של כל חולה ומצבו. כיום, בדרך כלל, אם יש תורם בוגר זמין הוא יהווה מקור מועדף לתאי אב, על פני דם טבורי.

תחשיבים כלכליים שנערכו, על פי הנתונים הקיימים כיום, מצביעים על כך, שקיימת כדאיות כלכלית גבוהה יותר, לטווח הארוך, בהשקעה במאגר הדם הטבורי.

 


חדשות ועדכונים   

לקראת השקת הפרויקט 'יחד שבטי ישראל', נכנסו ראשי הנהלת ארגון 'בדמייך חיי' לביקור אצל נשיא מועצת חכמי התורה הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א.

בטקס מכובד חנך שגריר ארה"ב בישראל מר דן שפירו את המעבדה המורחבת של המאגר הציבורי לדם טבורי בהר חוצבים ירושלים - בדמייך חיי. בטקס המפואר נכחו חברי המועצה המדעית וחבר הנאמנים, בנוסף לאנשי האקדמיה הבכירים.

המבצע המיוחד התמקד הפעם בקרב יוצאי עדות ספציפיות אשר ייצוגן במאגר התורמים הינו נמוך ובני עדות אלו נקראו להתייצב ולתת דגימת רוק לבדיקת סיווג הרקמות ולהצטרף למאגר התורמים בכ-100 נקודות בדיקה בכל רחבי הארץ.

פרופסור גלוקמן מצרפת – מבכירי ההמטולוגים בעולם וחלוצת ההשתלות מדם חבל טבורי בשנת 1988, ביקרה השבוע בבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי.

נייר עמדה אודות הצורך באיסוף ממוקד ומגוון של מנות דם טבורי ציבורי בישראל

אישור NMDP ו FDA

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) פרסם תקנות ונהלי-איכות חדשים ביחס לכל מנת דם חבל הטבור שמיועדת להישלח בארה"ב. כל בנקי דם חבל הטבור בעולם ששולחים מנות להשתלה בארה"ב מחויבים לעמוד בתקנות מחמירות אלו. הבנק הציבורי לדם טבורי - בדמייך חיי, קיבל היתר מסודר מארגוני ה NMDP וה FDA והוכר כבנק דם טבורי המאושר להמשיך לשלוח מנות דם טבורי לארה"ב תחת סעיף IND.

אושרו תקנות חוק דם טבורי - כרגע בנוגע לבנקים ציבוריים בלבד, טרם נקבע מועד לדיון בתקנות חוק דם טבורי לבנקים הפרטיים.

השתלה כפולה של מנות דם טבורי

הנתונים העולים מן המחקרים השונים מצביעים על כך שהשתלה של 2 מנות דם טבורי יעילה ומוצלחת יותר מהשתלה של מנה בודדת.
לקריאה נוספת: ecancermedicalscience ,hemonctoday.

במהלך תרגיל החירום הלאומי ביקר שר המדע במעבדת בדמייך חיי.

מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

בדו"ח הסיכום לשנת 2009 של הארגון העולמי BMDW, הכולל את נתוני כל בנק דם טבורי ציבורי בישראל ובעולם - עולה כי ישראל ניצבת במקום החמישי בעולם ! מבחינת כמות מנות הדם הטבורי המאוחסנות בבנקים ציבוריים ביחס למספר התושבים.

'מגן שר הבריאות' לשנת תש"ע 2010 - הוענק בכנסת לוועד עמותת ICBB. העמותה בראשה עומדת הגב' שלי קפוסטה - אשר החלימה ממחלת הסרטן - פועלת באפיקים רבים לקידום המאגר הציבורי לדם טבורי בישראל.

ריכוז נתוני ההתאמות שנתקבלו במאגר הציבורי 'בדמייך חיי' לשנת 2010.

בסתיו 2010, הוענק 'אות הנשיא למתנדב' לגב' שלי קפוסטה, יו"ר ועד עמותת ICBB. ההכרה הנוספת לפעילות הברוכה לקידום המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל – מהווה בשורה מרנינה על העלאת המודעות לטיפוח ועיבוי המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל.

בנק דם טבורי פרטי מסחרי - הבטחות ללא כיסוי ? סקירה חשובה ומעניינת בכתבה שלפניכם.

לקראת השקת הפרויקט 'יחד שבטי ישראל', נכנסו ראשי הנהלת ארגון 'בדמייך חיי' לביקור אצל נשיא מועצת חכמי התורה הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א.

בטקס מכובד חנך שגריר ארה"ב בישראל מר דן שפירו את המעבדה המורחבת של המאגר הציבורי לדם טבורי בהר חוצבים ירושלים - בדמייך חיי. בטקס המפואר נכחו חברי המועצה המדעית וחבר הנאמנים, בנוסף לאנשי האקדמיה הבכירים.

המבצע המיוחד התמקד הפעם בקרב יוצאי עדות ספציפיות אשר ייצוגן במאגר התורמים הינו נמוך ובני עדות אלו נקראו להתייצב ולתת דגימת רוק לבדיקת סיווג הרקמות ולהצטרף למאגר התורמים בכ-100 נקודות בדיקה בכל רחבי הארץ.

פרופסור גלוקמן מצרפת – מבכירי ההמטולוגים בעולם וחלוצת ההשתלות מדם חבל טבורי בשנת 1988, ביקרה השבוע בבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי.

נייר עמדה אודות הצורך באיסוף ממוקד ומגוון של מנות דם טבורי ציבורי בישראל

אישור NMDP ו FDA

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) פרסם תקנות ונהלי-איכות חדשים ביחס לכל מנת דם חבל הטבור שמיועדת להישלח בארה"ב. כל בנקי דם חבל הטבור בעולם ששולחים מנות להשתלה בארה"ב מחויבים לעמוד בתקנות מחמירות אלו. הבנק הציבורי לדם טבורי - בדמייך חיי, קיבל היתר מסודר מארגוני ה NMDP וה FDA והוכר כבנק דם טבורי המאושר להמשיך לשלוח מנות דם טבורי לארה"ב תחת סעיף IND.

אושרו תקנות חוק דם טבורי - כרגע בנוגע לבנקים ציבוריים בלבד, טרם נקבע מועד לדיון בתקנות חוק דם טבורי לבנקים הפרטיים.

השתלה כפולה של מנות דם טבורי

הנתונים העולים מן המחקרים השונים מצביעים על כך שהשתלה של 2 מנות דם טבורי יעילה ומוצלחת יותר מהשתלה של מנה בודדת.
לקריאה נוספת: ecancermedicalscience ,hemonctoday.

במהלך תרגיל החירום הלאומי ביקר שר המדע במעבדת בדמייך חיי.

מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

בדו"ח הסיכום לשנת 2009 של הארגון העולמי BMDW, הכולל את נתוני כל בנק דם טבורי ציבורי בישראל ובעולם - עולה כי ישראל ניצבת במקום החמישי בעולם ! מבחינת כמות מנות הדם הטבורי המאוחסנות בבנקים ציבוריים ביחס למספר התושבים.

'מגן שר הבריאות' לשנת תש"ע 2010 - הוענק בכנסת לוועד עמותת ICBB. העמותה בראשה עומדת הגב' שלי קפוסטה - אשר החלימה ממחלת הסרטן - פועלת באפיקים רבים לקידום המאגר הציבורי לדם טבורי בישראל.

ריכוז נתוני ההתאמות שנתקבלו במאגר הציבורי 'בדמייך חיי' לשנת 2010.

בסתיו 2010, הוענק 'אות הנשיא למתנדב' לגב' שלי קפוסטה, יו"ר ועד עמותת ICBB. ההכרה הנוספת לפעילות הברוכה לקידום המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל – מהווה בשורה מרנינה על העלאת המודעות לטיפוח ועיבוי המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל.

בנק דם טבורי פרטי מסחרי - הבטחות ללא כיסוי ? סקירה חשובה ומעניינת בכתבה שלפניכם.

סיפורים אישיים   

  יוסף קריכלי
בעיצומו של מבצע עדתי לגיוס תורמי מח עצם בארגון "עזר מציון" - נפטר יוסף קריכלי

 

אור יוספוב
מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

עמית קדוש
בשנת 2008 עמית קדוש בת ה7 חלתה בלוקמיה, בסופו של דבר הוחלט להטיסה לארה"ב, שם עברה השתלה ממנת דם טבורי מבנק ציבורי. כיום עמית בריאה וחזרה לביתה.

מבצע הודיה אפרים
שלום, שמי הודיה, חליתי בלוקמיה חריפה, המוצא הייחודי והמעורב של הוריי הקנה לי סיווג רקמות די נדיר. המאגר הציבורי לדם טבורי התגייס לעזרתי וביחד יצאנו למבצע הודיה.

קייטי קרמר
הצעירה (16) מסקרמנטו, נפטרה אחר שלא נמצאה עבורה תרומת מח עצם תואמת. ידיעה מעציבה זו רק מחזקת את ההבנה בצורך החיוני של מאגר דם טבורי ציבורי בעל מגוון גנטי רחב.

המאגר הציבורי לדם טבורי "בדמייך חיי" הוקם על יסוד בסיס וולונטארי, הומאני ואוניברסאלי. מטרת המאגר היא לתת מענה לכל חולה בעולם הזקוק להשתלת מח עצם, ובפרט לענות על הצורך החשוב של אוכלוסיות מיעוט אשר אינן מיוצגות כראוי בבנקי הדם הטבורי הציבוריים בעולם. במקביל, בנק דם טבורי ציבורי "בדמייך חיי" מספק מידע ליולדת על כל התהליכים הנלווים לתרומת דם טבורי, מידע אובייקטיבי ואמין. המידע באתר נועד לצורך כללי ואינפורמטיבי בלבד, אין לראות במידע זה תחליף לייעוץ או הנחיה רפואית אותם יש לקבל בכל מקרה מהרופא המטפל.  

הלוואות בערבות מדינה מטבחים | אלומיניום העברות כספים  הקול היהודי