חפש באתר
מה אומרים הרופאים ? | בדמייך חיי | בנק דם טבורי ציבורי

מה אומרים הרופאים ? | בדמייך חיי | בנק דם טבורי ציבורי

הנחיות והמלצות

המלצות הרופאיםארגוני הרופאים המקצועיים הגדולים והמובילים בעולם (בתחומי: המטולוגיה ומח עצם (1), רפואת ילדים (2) וגניקולוגיה ומיילדות (3) ) פרסמו המלצות והנחיות עדכניות בנוגע לשימור דם טבורי, המלצות אלו דומות ביניהן ולהלן עיקריהן:


[הערה: המידע דלהלן אינו תרגום מוסמך או רשמי של ההמלצות וההנחיות ואינו מקיף את כל ההמלצות אלא רק את אלו שנראו בעינינו רלוונטיים לכאן. מומלץ לעיין במקורות הרשמיים. ביבליוגרפיה מצורפת בסוף המאמר].

מה אומרים הרופאים ?


1.
יש לעודד יולדות לתרום את הדם הטבורי למאגרים ציבוריים כדי שיהיה זמין עבור חולים הנזקקים לכך לטיפול מציל חיים. (1,2)
2. שימור פרטי של הדם הטבורי לצורך שימוש עתידי ע"י היילוד אינו מומלץ כשיגרה מכיוון שהסיכוי שהיילוד יזדקק להשתלה המטופואטית הוא מאוד נמוך ובעת הצורך סביר להניח שיהיו מקורות אחרים זמינים (טובים יותר) לתאי אב להשתלה. (1)
3. שימור דם טבורי עבור בן משפחה עשוי להיות מומלץ במקרים בהם יש אח או אחות הסובלים ממחלה בה ניתן לטפל בהצלחה באמצעות השתלת תאי אב המטופואטיית. (1,2,3)
4. שימור דם טבורי עבור אחד ההורים עשוי להיות מומלץ רק במקרים בהם יש אללים משותפים בסיווג הרקמות בין ההורים. (1)
5. דם טבורי הוכח כמקור לריפוי במגוון מחלות ועל הרופאים להיות מודעים לאפשרויות השונות של שימור דם טבורי, ניתן לספק את המידע הבא להורים לעתיד הבאים להתייעץ עם הרופא בקשר לשימור דם טבורי: (2)
     a. אין טעם בשימור דם טבורי לשימוש אישי או משפחתי עתידי מכיוון שרוב המצבים בהם ניתן לטפל באמצעות השתלת דם טבורי עלולים להיות נוכחים כבר בדם הטבורי של היילוד,  על הרופאים להיות מודעים לטענות הלא מוכחות של בנקי דם טבורי פרטיים המבטיחים ביטוח של היילוד או בני משפחה נגד מחלות חמורות בעתיד באמצעות שימוש בתאי האב שבדם הטבורי של היילוד. (2)
     b. יש ליידע את ההורים שמבצעים בדיקות שונות בדם הטבורי ובמקרה של תוצאות חריגות הם יקבלו הודעה על כך, כמו"כ יש ליידע את ההורים שהדם הטבורי נשמר עבור הכלל ואין בטחון שיהיה זמין לשימוש פרטי בעתיד. (2)
     c. מכיוון שאין כיום כל מידע מדעי התומך בשימוש אוטולוגי (עצמי) של דם טבורי והקושי להעריך נכונה את הסיכוי להזדקק להשתלה אוטולוגית בעתיד והזמינות הקיימת של תרומה מתורם זר, שימור דם טבורי כ"ביטוח ביולוגי" אינו מומלץ. (2)
     d. על בנקי הדם הטבורי לפעול על פי ההנחיות וההמלצות של הארגונים הלאומיים וארגוני ההסמכה דוגמת ה NET-CORD / FACT או ה- FDA .
6. על מוסדות וארגונים ובנקי דם טבורי (פרטיים או ציבוריים) לספק את המידע הבא: (2)
     a. יש לספק מידע נכון ומדוייק אודות התועלות הפוטנציאליות והמגבלות שבשימור והשתלת דם טבורי לצורך עצמי או עבור אחרים. יש ליידע את ההורים שלא יבוצע שימוש בדם הטבורי לצורך השתלה אוטולוגית (עצמית) במקרה שהיילוד ממנו נאסף הדם הטבורי יפתח לוקמיה בהמשך, על ההורים לשים לב שאין כל תמיכה מדעית בטענה שהדם הטבורי הינו מקור בעל ערך לצורך ריפוי רגנרטיבי. (2)
     b. אין לאסוף דם טבורי בלידות מסובכות, אין לשנות מהנוהג הרגיל בקשר למועד סגירת חבל הטבור לצורך איסוף דם טבורי. (2,3)
     c. על הרשויות לפקח באופן אקטיבי על פעילות בנקי דם טבורי, בנקי דם טבורי צריכים לפעול לפי הנחיות ארגון ה- NET-CORD / FACT או ארגון דומה. (2)
     d. על רופאים ואנשי מקצוע אחרים - הפועלים לגייס נשים ובני משפחה לשימור דם טבורי פרטי / משפחתי עבור חברות מסחריות - לחשוף בפני המטופלים שלהם כל אינטרס כלכלי או ניגוד עניינים אחר העלול להיות קיים אצלם בפעילות זו. (2,3)
     e. יש למקד מאמצים בגיוס תרומות דם טבורי למאגרים הציבוריים ממיעוטים הפחות מיוצגים בבני הדם הטבוריים הציבוריים כדי להרחיב את האפשרויות של קבוצות מיעוט להיעזר בתרומות דם טבורי בעת הצורך בהשתלת תאי אב המטופואטיים. (2)
7. כאשר מטופל מבקש מידע על שימור דם טבורי יש לספק מידע מדוייק ומאוזן על היתרונות והחסרונות שבשימור פרטי מול תרומה לבנק ציבורי, יש לספק מידע על הסיכוי הרחוק שבשימוש בדם טבורי שנשמר לצורך עצמי עבור היילוד או עבור בן משפחה (כ-1 ל 2,700). (3)
8. יש ליידע אודות המשמעות שבשימוש במנות דם טבורי באיכות נמוכה. (3)

 

ביבליוגרפיה:

(1) American Society For Blood and Marrow Transplantation (ASBMT): ASBMT COMMITTEE REPORT: Collection and Preservation of Cord Blood for Personal Use, Biology of Blood and Marrow Transplantation 14:356-363 (2008), ASBMT POSITION STATEMENT: Collection and Preservation of Cord Blood for Personal Use, Biology of Blood and Marrow Transplantation 14:364 (2008).

(2) American Academy of Pediatrics (AAP):  Cord Blood Banking for Potential Future Transplantation.

(3) The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): committee opinion #399 "Umbilical Cord Blood Banking" published in the February 2008 issue of Obstetrics & Gynecology.

 


חדשות ועדכונים   

לקראת השקת הפרויקט 'יחד שבטי ישראל', נכנסו ראשי הנהלת ארגון 'בדמייך חיי' לביקור אצל נשיא מועצת חכמי התורה הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א.

בטקס מכובד חנך שגריר ארה"ב בישראל מר דן שפירו את המעבדה המורחבת של המאגר הציבורי לדם טבורי בהר חוצבים ירושלים - בדמייך חיי. בטקס המפואר נכחו חברי המועצה המדעית וחבר הנאמנים, בנוסף לאנשי האקדמיה הבכירים.

המבצע המיוחד התמקד הפעם בקרב יוצאי עדות ספציפיות אשר ייצוגן במאגר התורמים הינו נמוך ובני עדות אלו נקראו להתייצב ולתת דגימת רוק לבדיקת סיווג הרקמות ולהצטרף למאגר התורמים בכ-100 נקודות בדיקה בכל רחבי הארץ.

פרופסור גלוקמן מצרפת – מבכירי ההמטולוגים בעולם וחלוצת ההשתלות מדם חבל טבורי בשנת 1988, ביקרה השבוע בבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי.

נייר עמדה אודות הצורך באיסוף ממוקד ומגוון של מנות דם טבורי ציבורי בישראל

אישור NMDP ו FDA

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) פרסם תקנות ונהלי-איכות חדשים ביחס לכל מנת דם חבל הטבור שמיועדת להישלח בארה"ב. כל בנקי דם חבל הטבור בעולם ששולחים מנות להשתלה בארה"ב מחויבים לעמוד בתקנות מחמירות אלו. הבנק הציבורי לדם טבורי - בדמייך חיי, קיבל היתר מסודר מארגוני ה NMDP וה FDA והוכר כבנק דם טבורי המאושר להמשיך לשלוח מנות דם טבורי לארה"ב תחת סעיף IND.

אושרו תקנות חוק דם טבורי - כרגע בנוגע לבנקים ציבוריים בלבד, טרם נקבע מועד לדיון בתקנות חוק דם טבורי לבנקים הפרטיים.

השתלה כפולה של מנות דם טבורי

הנתונים העולים מן המחקרים השונים מצביעים על כך שהשתלה של 2 מנות דם טבורי יעילה ומוצלחת יותר מהשתלה של מנה בודדת.
לקריאה נוספת: ecancermedicalscience ,hemonctoday.

במהלך תרגיל החירום הלאומי ביקר שר המדע במעבדת בדמייך חיי.

מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

בדו"ח הסיכום לשנת 2009 של הארגון העולמי BMDW, הכולל את נתוני כל בנק דם טבורי ציבורי בישראל ובעולם - עולה כי ישראל ניצבת במקום החמישי בעולם ! מבחינת כמות מנות הדם הטבורי המאוחסנות בבנקים ציבוריים ביחס למספר התושבים.

'מגן שר הבריאות' לשנת תש"ע 2010 - הוענק בכנסת לוועד עמותת ICBB. העמותה בראשה עומדת הגב' שלי קפוסטה - אשר החלימה ממחלת הסרטן - פועלת באפיקים רבים לקידום המאגר הציבורי לדם טבורי בישראל.

ריכוז נתוני ההתאמות שנתקבלו במאגר הציבורי 'בדמייך חיי' לשנת 2010.

בסתיו 2010, הוענק 'אות הנשיא למתנדב' לגב' שלי קפוסטה, יו"ר ועד עמותת ICBB. ההכרה הנוספת לפעילות הברוכה לקידום המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל – מהווה בשורה מרנינה על העלאת המודעות לטיפוח ועיבוי המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל.

בנק דם טבורי פרטי מסחרי - הבטחות ללא כיסוי ? סקירה חשובה ומעניינת בכתבה שלפניכם.

לקראת השקת הפרויקט 'יחד שבטי ישראל', נכנסו ראשי הנהלת ארגון 'בדמייך חיי' לביקור אצל נשיא מועצת חכמי התורה הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א.

בטקס מכובד חנך שגריר ארה"ב בישראל מר דן שפירו את המעבדה המורחבת של המאגר הציבורי לדם טבורי בהר חוצבים ירושלים - בדמייך חיי. בטקס המפואר נכחו חברי המועצה המדעית וחבר הנאמנים, בנוסף לאנשי האקדמיה הבכירים.

המבצע המיוחד התמקד הפעם בקרב יוצאי עדות ספציפיות אשר ייצוגן במאגר התורמים הינו נמוך ובני עדות אלו נקראו להתייצב ולתת דגימת רוק לבדיקת סיווג הרקמות ולהצטרף למאגר התורמים בכ-100 נקודות בדיקה בכל רחבי הארץ.

פרופסור גלוקמן מצרפת – מבכירי ההמטולוגים בעולם וחלוצת ההשתלות מדם חבל טבורי בשנת 1988, ביקרה השבוע בבנק הציבורי לדם טבורי בדמייך חיי.

נייר עמדה אודות הצורך באיסוף ממוקד ומגוון של מנות דם טבורי ציבורי בישראל

אישור NMDP ו FDA

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) פרסם תקנות ונהלי-איכות חדשים ביחס לכל מנת דם חבל הטבור שמיועדת להישלח בארה"ב. כל בנקי דם חבל הטבור בעולם ששולחים מנות להשתלה בארה"ב מחויבים לעמוד בתקנות מחמירות אלו. הבנק הציבורי לדם טבורי - בדמייך חיי, קיבל היתר מסודר מארגוני ה NMDP וה FDA והוכר כבנק דם טבורי המאושר להמשיך לשלוח מנות דם טבורי לארה"ב תחת סעיף IND.

אושרו תקנות חוק דם טבורי - כרגע בנוגע לבנקים ציבוריים בלבד, טרם נקבע מועד לדיון בתקנות חוק דם טבורי לבנקים הפרטיים.

השתלה כפולה של מנות דם טבורי

הנתונים העולים מן המחקרים השונים מצביעים על כך שהשתלה של 2 מנות דם טבורי יעילה ומוצלחת יותר מהשתלה של מנה בודדת.
לקריאה נוספת: ecancermedicalscience ,hemonctoday.

במהלך תרגיל החירום הלאומי ביקר שר המדע במעבדת בדמייך חיי.

מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

בדו"ח הסיכום לשנת 2009 של הארגון העולמי BMDW, הכולל את נתוני כל בנק דם טבורי ציבורי בישראל ובעולם - עולה כי ישראל ניצבת במקום החמישי בעולם ! מבחינת כמות מנות הדם הטבורי המאוחסנות בבנקים ציבוריים ביחס למספר התושבים.

'מגן שר הבריאות' לשנת תש"ע 2010 - הוענק בכנסת לוועד עמותת ICBB. העמותה בראשה עומדת הגב' שלי קפוסטה - אשר החלימה ממחלת הסרטן - פועלת באפיקים רבים לקידום המאגר הציבורי לדם טבורי בישראל.

ריכוז נתוני ההתאמות שנתקבלו במאגר הציבורי 'בדמייך חיי' לשנת 2010.

בסתיו 2010, הוענק 'אות הנשיא למתנדב' לגב' שלי קפוסטה, יו"ר ועד עמותת ICBB. ההכרה הנוספת לפעילות הברוכה לקידום המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל – מהווה בשורה מרנינה על העלאת המודעות לטיפוח ועיבוי המאגרים הציבוריים לדם טבורי בישראל.

בנק דם טבורי פרטי מסחרי - הבטחות ללא כיסוי ? סקירה חשובה ומעניינת בכתבה שלפניכם.

סיפורים אישיים   

  יוסף קריכלי
בעיצומו של מבצע עדתי לגיוס תורמי מח עצם בארגון "עזר מציון" - נפטר יוסף קריכלי

 

אור יוספוב
מבצע ארצי לאיתור תרומת מח עצם עבור אור יוספוב - המעיד על חשיבות הצורך במאגר דם טבורי ציבורי לאומי.

עמית קדוש
בשנת 2008 עמית קדוש בת ה7 חלתה בלוקמיה, בסופו של דבר הוחלט להטיסה לארה"ב, שם עברה השתלה ממנת דם טבורי מבנק ציבורי. כיום עמית בריאה וחזרה לביתה.

מבצע הודיה אפרים
שלום, שמי הודיה, חליתי בלוקמיה חריפה, המוצא הייחודי והמעורב של הוריי הקנה לי סיווג רקמות די נדיר. המאגר הציבורי לדם טבורי התגייס לעזרתי וביחד יצאנו למבצע הודיה.

קייטי קרמר
הצעירה (16) מסקרמנטו, נפטרה אחר שלא נמצאה עבורה תרומת מח עצם תואמת. ידיעה מעציבה זו רק מחזקת את ההבנה בצורך החיוני של מאגר דם טבורי ציבורי בעל מגוון גנטי רחב.

המאגר הציבורי לדם טבורי "בדמייך חיי" הוקם על יסוד בסיס וולונטארי, הומאני ואוניברסאלי. מטרת המאגר היא לתת מענה לכל חולה בעולם הזקוק להשתלת מח עצם, ובפרט לענות על הצורך החשוב של אוכלוסיות מיעוט אשר אינן מיוצגות כראוי בבנקי הדם הטבורי הציבוריים בעולם. במקביל, בנק דם טבורי ציבורי "בדמייך חיי" מספק מידע ליולדת על כל התהליכים הנלווים לתרומת דם טבורי, מידע אובייקטיבי ואמין. המידע באתר נועד לצורך כללי ואינפורמטיבי בלבד, אין לראות במידע זה תחליף לייעוץ או הנחיה רפואית אותם יש לקבל בכל מקרה מהרופא המטפל.  

הלוואות בערבות מדינה מטבחים | אלומיניום העברות כספים  הקול היהודי